Reset Password

Loading Maps
Radius: 1 km
Search Options

אפשר חיפוש רדיוס מאפשרויות נושא. האפשרות מאפשרת למשתמשים לחפש מיקום במפה. לאחר שהם בוחרים את המיקום, המפה משתנה ומציגה את כל הרישומים ברדיוס ספציפי מאותו מיקום (אם קיימים רישומים).

ניתן להגדיר את ערכי הרדיוס מאפשרויות נושא: רדיוס ראשוני, רדיוס מינימלי ומקסימלי. בהדגמה זו, חיפוש רדיוס מופעל ומופיע ברשימת המאפיינים חצי חיפוש ובתוצאות חיפוש מתקדם חצי חיפוש מפות. זה יכול להיות מושבת על ידי מנהל המערכת.